Последни написи
{"ticker_effect": "слајд-h", "автоматска репродукција": "true", "speed": "3000", "font_style": "bold"}

Следните курсеви за зумирање

Третман на афазија. Практични алатки. (18-19 септември 2021 година, 70 €): Програмата - Формулар за регистрација

Извршни функции во СЛД. (25-26 септември, 2-3 октомври 2021 година, 145 €): Програмата - Формулар за регистрација

Дали сакате да побарате проценка?

Ние се занимаваме со проценка на невропсихолошки и логопедски третман и третман на когнитивни, јазични и нарушувања на учењето, обраќајќи им се на нашите услуги на деца од предучилишна и училишна возраст, адолесценти и млади возрасни лица.
СИТЕ КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ: ЛОКАЦИЈА, ВРЕМЕНИ, ТРОШОЦИ.

Центар за игри: Што сакате да надградите?

Внимание и извршни функции
нашите бесплатни игри за пишување
Бесплатни игри по математика
Активности и материјали за афазија
Бесплатни материјали за афазија и говор

Картички

Бесплатни материјали за читање, пишување, јазик, пресметка, внимание и извршни функции!

Бесплатна обукаКогнитивни картички

Нашите курсеви

Асинхрони онлајн курсеви за професионалци: секогаш ажурирани и следете ги со свое темпо!

Курсеви преку Интернет Когнитивна обука

Нашите услуги

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

грешка: Содржина е заштитена !!