Во овој видео курс ќе видиме како:

  • Креирајте јазичиња брзо и уредно користејќи кратенки
  • Инсталирајте додатоци
  • Играјте ги слајдовите по случаен редослед
  • Создадете прилагодени анимации

Покрај видео-курсот, ќе имате папка со материјалите што се користат во курсот + стотици бесплатни слики + готови шаблони на PowerPoint.

Како и со сите наши асинхрони курсеви, пристапот е доживотно.


Пронајдете го курсот тука: https://trainingcognitivo.teachable.com/p/laboratorio-di-powerpoint-per-attivita-logopediche

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

грешка: Содржина е заштитена !!
10 активности со двојки