Асинхроните курсеви се курсеви што можете да ги поминете на Интернет без никакви временски ограничувања. Тие се состојат од снимени лекции поделени во модули и постојано се ажурираат. По купувањето на курсот, сите последователни објавени видеа ќе бидат достапни без дополнителни трошоци. Асинхроните курсеви не истекуваат: можете да ги купите кога сакате и да ги комплетирате кога сакате.

 

 

 

Работилница во PowerPoint

 

 

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

грешка: Содржина е заштитена !!