Веќе разговаравме за улогата на извршните функции во предвидување на ефикасноста на училиштето и комбинирана работна меморија и обука за пресметување. Денес, меѓутоа, ќе испитаме студија од Вел и колегите (2018) [1] кои ја испитале односот помеѓу извршни функции и последователно математичко учење, со 4-годишна надолжна студија на кинески деца.

Поаѓајќи од моделот Мијаке [2], истражувачите разгледале три под-компоненти на извршните функции:

  • инхибиција: можност за сузбивање на импулси и ирелевантни информации
  • флексибилност: можноста да се спроведат различни однесувања засновани врз промена на правилата или видот на задачата
  • работна меморија: можност за чување и обработка на информации за кратки периоди на време

Студијата следеа 192 кинески деца од второ одделение четири години, на крајот на кој само 165 продолжи да учествува во студијата. Евалуациите на извршните функции беа направени со:

  • Планирани врски (батерија CAS) за флексибилност
  • Експресивно внимание (CAS батерија) за инхибиција
  • Обратно дигитален распон (батерија WISC) за работна меморија

Од анализата на податоците, нето на другите измерени параметри како што се невербална интелигенција, брзината на обработка и чувството за бројот, се појави дека сите три поткомпоненти на извршните функции се меѓусебно поврзани, но предвидуваат различни аспекти. Особено:

  • Работната меморија само се чини дека предвидува растот на точноста во пресметката
  • Инхибицијата и работната меморија се чини дека се поврзани со почетното ниво на брзината на пресметување, но не и со нејзиниот раст

И покрај некои разлики помеѓу кинескиот и италијанскиот училишен систем, овие се првите податоци што овозможуваат да се идентификуваат специфичните компоненти што се пуштени во игра во различните вештини, со цел да се спроведат повеќе насочени третмани во иднина.

Вие исто така може да ве интересира: Примери на извршни функции

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

читање и извршни функции
%d блогерите го кликнаа ова ми се допаѓа: