Аграфија во различни видови на афазија

Кај возрасните, стекната дисграфија (или аграфија) е делумно или целосно губење на способноста за пишување. Обично се јавува по повреда на мозок (мозочен удар, траума на главата) [...]

Вистинскиот проблем во третманот со афазија: Кој пристап да се земе?

Имам нов афазичен пациент, ја направив евалуацијата (или некој друг го сторил тоа) и треба да изберам тип на третман што ќе го применам. Како можам да направам? Веќе во 2010 година Кокрајн преглед основаше [...]