Преглед на „Активно стареење: обука за поддршка на когнитивното функционирање кај постарите лица“

Наслов: Активно стареење: обука за поддршка на когнитивното функционирање кај постарите лица Автори: Росана Де Бени, Микела Завагнин, Ерика Борела Година: 2020 Издавач: Ериксон Предговор [...]