• дислексија, dysorthography, дискалкулија, дисграфија
  • Проблеми со внимание и хиперактивност (АДХД)
  • Проблеми со јазик
  • Третмани за специфични заболувањаучење, нарушувања наатензионе и заболувања на јазик
  • Третман на нарушувања на voce
  • Третман на нарушувања на ластовичка
  • Патот на поддршка за родители за управување со проблемите во однесувањето на децата

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

грешка: Содржина е заштитена !!