невропсихолошка дијагноза и евалуација на говорна терапија
  • дислексија, dysorthography, дискалкулија, дисграфија
  • Нарушувања во вниманието и хиперактивност / импулсивност (АДХД)
  • Примарни јазични нарушувања
  • Плусдотирање/ Висок когнитивен потенцијал
невропсихолошки и логопедски третман
  • Третмани за специфични заболувањаучење, нарушувања наатензионе и заболувања на јазик
  • Третман на нарушувања на voce
  • Третман на нарушувања на ластовичка
обука за родители
  • Патот на поддршка за родители за управување со проблемите во однесувањето на децата
поддршка на студијата

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

грешка: Содржина е заштитена !!