• Плусдотирање/ Висок когнитивен потенцијал
  • Резултати од цереброваскуларни настани (мозочен удар)
  • Невродегенеративни заболувања
  • Третмани за јазик
  • Третмани за меморија, атензионе, планирање и управување со активности
  • Когнитивна стимулација

Започнете со пишување и притиснете Enter за да пребарувате

грешка: Содржина е заштитена !!